Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning
  • 1
    Helhetspaket inom företagsutbildningar
  • 2
    Konsultativ och operativ samverkan med våra kunder
  • 3
    Eget förlag med speciellt framtaget utbildningsmaterial
 
 

Artes Liberales AB

Helhetstänkande inom våra arbetsområden

Artes Liberales AB är företaget som grundades redan på medeltiden! I sin moderna tappning grundades företaget 1994, men hade då funnits som enskild firma sedan 1988. Företagsnamnet är hämtat från det humanistiska utbildningssystemet vid Europas tidigaste universitet, med sju s.k. artes liberales.

Syftet var att både öva förnuft och känsla, detaljer och helhet.  Ämnesinnehållet i vårt moderna Artes Liberales AB präglas fortfarande av en starkt humanistisk syn på människors utvecklingsförmåga. Vi har ett helhetstänkande inom våra sju arbetsområden, som alla baseras på olika erfarenheter av att vara människa.
 
Aktuella nyheter
   


Utbildning

Läs mer
Helhetspaket inom företagsutbildningar: humanistiskt ledarskap, personalutveckling, affärskommunikation, interkulturell kommunikation, nya marknader, anställning av internationella medarbetare, m.m. Kortare och längre insatser kan erbjudas. Teori blandas med praktiska moment. Även gymnasieskolor och universitet anlitar oss för att administrera och utbilda i hela program och kurser.

Konsulttjänst

Läs mer
Konsultativ och operativ samverkan med våra kunder kring den bästa helhetslösningen. Vi arbetar även förebyggande innan problemen har börjat uppstå. Våra medarbetare kan hyras in för kortare eller längre perioder. Tillsammans med kunden kan vi upprätta en omvärldsanalys inför en framtida expansion eller nyanställning. Vi kan också anlitas som konsulter inom t.ex. akuta omorganisationsproblem eller medarbetarkriser. Flera av våra utbildningsområden går in i begreppet konsultverksamhet, och vice versa. En uppskattad konsultverksamhet är våra föreläsare och mentorer. Som konsulter gör vi också arkivutredningar åt bland annat myndigheter och organisationer, och hjälper till med att upprätta ordning i exempelvis företags- och föreningsarkiv.

Förlag

Läs mer
För att våra kunder ska få så praktiska helhetslösningar till så låga enhetspriser som möjligt, har vi även arbetat fram utbildningsmaterial, som vi från eget förlag kan erbjuda kunden i samband med våra utbildningsdagar. Detta material säljes dock inte separat, utan endast i samband med våra kurspaket. Samtidigt har vi också börjat ge ut annat material, t.ex. speciella småskrifter och forskningsalster för mindre marknader, men som kan beställas såväl i bokhandeln, via bokrondellen.se och direkt från vårt förlag.
 
site created by Intendit Webbyrå