Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

Arbetsområden

En bredd i vår företagsidé, som framför allt speglar den bakgrund som ägaren och initiativtagaren har
 
Företaget har sju, sinsemellan ganska skilda, arbetsområden. Det finns en bredd i vår företagsidé, som framför allt speglar den bakgrund som ägaren och initiativtagaren har, men också det faktum att det klassiska utbildningssystemet poängterade vikten av både helhetssyn och tvärvetenskaplighet.

Vår idé bygger på att det måste finnas en känsla för både helhet och detaljer och att människans utveckling får komma i centrum. För att klara en sådan helhetssyn hos en person måste det finnas en bredd i kunskap, utbildning och erfarenhet som bara byggs upp genom ”trial and error”.

För att bli en av våra medarbetare måste man alltså ha en bred bakgrund och erfarenhet, vilket gör att vi kan möta många olika kundkategorier och se lösningar i de flesta problem inom våra sju arbetsområden:

Ledarskaps- och organisationsutveckling
Arbetsmiljö och trivsel
Mentorskap och handledning
Fortbildning och utbildning
Kultur och kommunikation
Omvärld och analys
Arkiv och utredningar


Humanistisk personal-, ledarskaps- och organisationsutveckling

Detta är ett av våra specialområden, där vi med hjälp av teorier och erfarenheter från bland annat individ- och gruppsykologi, sociologi, pedagogik och praktiskt yrkesliv kan hjälpa både nya och mer erfarna chefer och medarbetare på olika nivåer att möta dagens utmaningar.

Exempel på frågor vi arbetar med är hur man skapar trivsel på arbetsplatsen, och hur man kan skapa effektivitet och lönsamhet genom samarbete. Hur kan man se andra kompetenser bakom medarbetarnas ’formella kompetenser’? Ständig förbättring istället för ständiga rationaliseringar och omorganisationer? Hur kommunicerar man information som chef? Vad är information och vad är desinformation? Hur sovrar man och ändå håller personalen underrättad? Kan man minska stressen och samtidigt vara effektiv?

Fokus på arbetsmiljö

Utan att göra anspråk på att vara arbetsmiljöproffs, kan vi ändå säga att vi har viss erfarenhet av att möta och arbeta med arbetsmiljöfrågor. Vi kan här hjälpa kunden att identifiera eventuella problem och diskutera lösningar. Vi kan också hjälpa kunden att arbeta med arbetsmiljöfrågor i preventivt syfte, och lösningsfokuserat efter utredningar om faktiska problem.

Fortbildning och utbildning

Framför allt fokuserar vårt företag på att arbeta med humanistiska, mänskliga frågor kring utveckling. Vi arbetar alltså mer med frågor som samverkan, tydlig kommunikation och positiva relationer på arbetsplatsen, än med bokslut och avtal. Men för att hjälpa kunden i dennes utveckling kan vi naturligtvis skapa helhetslösningar, där vi bygger paketutbildningar med det innehåll som behövs på plats i allt från redovisning till affärsjuridik.

Vi kan också erbjuda kurser i internationell och interkulturell kommunikation – hur kommunicerar man med kunder och affärspartners i andra länder och hur skapar vi en välkomnande, interkulturell arbetsplats här hos oss?

Just nu finns det dessutom möjligheter till unika utbildningskoncept genom Länsstyrelsernas utvecklingsprogram, där man kan göra satsningar på utveckling av bl.a. nätverk och kompetenser. Vi hjälper till att skriva ansökningarna och att leda processen!

Även olika former av gymnasieskolor, högskolor och vuxenutbildningar anlitar oss gärna, då vi har många erfarenheter som kommer väl till pass inom olika områden, och då flera medarbetare tidigare haft lärartjänster! Vi har anlitats av skolor till att handha och administrera hela kurser i gymnasieutbildningar, men också som föreläsare/mentorer inom praktiska utbildningar i t.ex. handel och eget företagande.

Omvärlden analyseras och avdramatiseras

Är du ny som företagare eller tänker starta? Vilka regler gäller och vilka kontakter behövs? Anlita våra erfarna nyföretagarmentorer! Behöver ditt företag tillfällig förstärkning eller ny erfarenhet i styrelsen? Vi har erfarna styrelseledamöter, som kan hyras in för att handleda dig!

Är ert företag på väg att växa? Men ni vet kanske inte riktigt hur, på vilken marknad, hur konkurrensen ser ut, eller vilka kompetensområden som behöver förstärkas eller skapas? Vi hjälper er med en första, oberoende analys, utbildningen som behövs för att ta steget, coachningen på vägen och grunden för att rekrytera eventuell ny kompetens!

Arkiv och utredningar

En annan av våra grundpelare är att arbeta med arkivfrågor. Vi hjälper företag, föreningar, privatpersoner och organisationer att upprätta och söka i arkiv. Protokoll, räkenskaper och brev har ett större historiskt värde för eftervärlden än vad många tror! Får man en blick för var man har varit, kan man skapa en känsla för vart man är på väg.

Även myndigheter har använt denna tjänst inför exempelvis lagfartsutredningar vid fastighetsköp och liknande.

Under 2010 fick Artes Liberales AB förtroendet från Länsstyrelsen i Skåne och Riksantikvarieämbetet att ansvara för dokumentationen och katalogiserandet av ett av Österlens äldsta ideella arkiv och museer. Arkivvärldens möjligheter är svindlande!

Föreläsningar

Inom flertalet av de områden som du som kund kan konsultera oss för utbildning eller rådgivning arbetar vi naturligtvis också med inspirationsföreläsningar. Ett välkommet inslag brukar vara att anlita en föreläsare i samband med interna konferenser, utbildningsdagar, kick off och liknande. Vi kan erbjuda föreläsningar från 40 minuter till upp till två timmar inklusive diskussionsforum.

Ett lite ovanligare föredrag kan vara de föreläsare vi knutit till oss med olika former av handikapp. Hur är det att vara anställd med ett handikapp? Hur fungerar jag med den här typen av sjukdom och hur reagerar medarbetare och kunder? Bered dig på överraskningar och aha-upplevelser!

Våra så kallade idéhistoriska föreläsningar är också ett uppskattat inslag. Lite mer udda teman har varit ”Ars moriendi. Konsten att dö – eller är det så konstigt?” och ”Vi reser i framtiden men färdas bakåt.”

Syftet med alla våra föreläsningar är inte nödvändigtvis att provocera, men gärna att skapa eftertanke, perspektiv och diskussion!
 
 
site created by Intendit Webbyrå