Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

Konsulttjänst

Konsultativ och operativ samverkan med våra kunder kring den bästa helhetslösningen. Våra medarbetare kan hyras in för kortare eller längre perioder. Tillsammans med kunden kan vi upprätta en omvärldsanalys inför en framtida expansion eller nyanställning. Vi kan också anlitas som konsulter inom t.ex. akuta omorganisationsproblem eller medarbetarkriser. Flera av våra utbildningsområden går in i begreppet konsultverksamhet, och vice versa. En uppskattad konsultverksamhet är våra föreläsare och mentorer. Som konsulter gör vi också arkivutredningar åt bland annat myndigheter och organisationer, och hjälper till med att upprätta ordning i exempelvis företags- och föreningsarkiv.
 
 
site created by Intendit Webbyrå