Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

Utbildning

Helhetspaket inom företagsutbildningar: humanistiskt ledarskap, personalutveckling, språkkurser, interkulturell kommunikation, nya marknader, anställning av internationella medarbetare, m.m. Kortare och längre insatser kan erbjudas. Teori blandas med praktiska moment. Även gymnasieskolor och universitet anlitar oss för att administrera och utbilda i hela program och kurser.
 
site created by Intendit Webbyrå