Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning
Regionalt tillväxtprojekt för ESF slutrapporterat

Projektet "Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt" som Artes Liberales AB utfört under 2014 är nu slutredovisat till Europeiska Socialfonden.
 
Projektet har pågått hela 2014 och bestod bland annat av en kartläggning och dokumentation av ung arbetslöshet och ungt företagande i sydöstra Skåne. Projektet har resulterat i en rapport och i en dokumentärfilm som kritiskt granskat vad som görs och inte görs för att skapa arbetstillfällen. Projektet avslutades med ett nationellt seminarium om landsbygdsutveckling den 3 november 2014 med företrädare för bland annat besöksnäring, infrastruktur, riksdagspolitiker, departement, transportnäring, arbetsförmedling och utbildning.
 
I projektet har vi intervjuat forskare, näringsliv, arbetsförmedling, utbildningsorganisationer och ungdomar kring visioner, ambitioner och problem kopplat till tillväxt, arbetsmarknad, turism, infrastruktur, utbildningstillfällen, integration och framtid.
 
I uppdraget ingick att pröva och utvärdera arbetsmetoder för att skapa tillväxt och etablering på arbetsmarknaden för ungdomar. Eftersom vi på Artes Liberales AB i många år har arbetat som ambassadörer för kvinnligt företagande, har vi i projektet utbildat en grupp unga kvinnliga entreprenörer och projektledare!
 
Resultatet finns samlat i vår slutrapport som du kan ladda ner här. Du kan också här se den landsbygdsdokumentär, som vi spelade in, där många frågorna diskuteras i olika intervjuer.
Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden och av Artes Liberales AB.

 
Välkommen med din förfrågan! 
 
site created by Intendit Webbyrå