Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

Ny kurs i Projektledarskap (2016-03-31)!

Att kunna planera, starta, driva, utveckla, avsluta, utvärdera och inte minst implementera projektblir allt viktigare inom alla branscher.
Det behövs projektledare inom allt från servicenäring, turism, handel, industri och tillverkning.

Oavsett om projektetska finansieras externt eller internt behövs en tydlig budget och en tydlig genomförandeplan, en förankring i organisationen och i referensgrupper, och projektledaren måste ha tydlig vision, lyhördhet och ledarskap samtidigt!

Det ställs alltså allt högre krav på projektledaren och på både intern och extern resultatleverans och förmåga att implementera projektresultaten i organisationens arbetssätt.
Artes Liberales AB har sedan många år anpassade utbildningar för olika slags projekt och projektledarroller, både för nyetablerade projektledare, projekt och företag och för väletablerade som ska prova nya marknader, produkter eller tjänster.
 
Vi har tagit fram ett helt nytt utbildningskoncept kring landsbygdsutveckling, projektledarskap och turistnäring, som bygger på våra beprövade erfarenheter och på nya krav på servicenäringen. I samarbete med rutinerad säljarkompetens kan vi erbjuda en keyacount management utbildning som garanterar säljresultat!
 
Kontakta vår informatör Madeleine Svensson på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 
 
site created by Intendit Webbyrå