Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

2014-01-02
Artes Liberales AB utför stort utredningsuppdrag för Europeiska Socialfonden!

Projektet kommer att pågå hela 2014 och består bland annat av en kartläggning och dokumentation av ung arbetslöshet och ungt företagande i sydöstra Skåne. Projektet ska resultera i en rapport och i en dokumentärfilm som kritiskt ska granska vad som görs och inte görs för att skapa arbetstillfällen, och avslutas med ett nationellt seminarium om landsbygdsutveckling. Eftersom vi dessutom i många år arbetat som ambassadörer för kvinnligt företagande, ingår det i projektet att vi ska utbilda en grupp unga kvinnliga entreprenörer och projektledare!
 
site created by Intendit Webbyrå