Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

Artes Liberales Artes Liberales AB inleder ett projekt med uppdragsutbildningar av företagare inom Grön omsorg och rehabilitering

Artes Liberales AB inleder ett projekt med uppdragsutbildningar av företagare inom Grön omsorg och rehabilitering. Projektet inleds på Göteborgskonferensen på temat Grön omsorgsnäring och pågår i ett år. Vårt uppdrag är att utbilda företagare, lantbrukare och entreprenörer på landsbygden i att som ett komplement till övrig gårdsverksamhet erbjuda rehabilitering inom grön omsorg, vilket kan innebära allt från öppen dagverksamhet för stressade personer, till mer omfattande arbetsprövningar efter långtidssjukskrivningar.
 
site created by Intendit Webbyrå