Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

Världspremiär!

Världspremiär på filmen Jakten på historien! Artes Liberales AB har på uppdrag av museinätverket Österlenmuseer i samverkan producerat filmen, som är en museipedagogisk satsning för barn, ungdomar och skolor. Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne var med och finansierade satsningen, som blev en totalsuccé, och som används flitigt av skolorna i regionen.
 
site created by Intendit Webbyrå