Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning

Artes Liberales AB har av Jensen Education AB fått uppdraget att administrera en utbildning i Lund

Artes Liberales AB har av Jensen Education AB fått uppdraget att administrera en utbildning i Lund och Helsingborg. Uppdraget pågår i sex månader och avslutas i juni. Utbildningen omsluter totalt 1,5 miljoner kronor under projekttiden.
 
site created by Intendit Webbyrå