Föreläsningar | Företagsutbildningar | Humanistiskt ledarskap | Arbetsmiljö | Mentorskap | Nyföretagande
Omvärldsanalys | Personalutveckling | Medarbetarmiljö | Utredningar | Rådgivning
Företagshistorik

1995
Niklas Nilsson väljes in i styrelsen.

1994
Artes Liberales AB grundas av Dafvid Hermansson, som därefter varit styrelseordförande och majoritetsägare i företaget.

1988
Dafvid Hermansson
grundar en enskild konsult- och utbildningsfirma inom arkiv, forskning och kursverksamhet.

Företaget

Den starkt humanistiska människo- och samhällssynen
präglar arbetet i Artes Liberales AB

Att på olika sätt försöka bidra till människors utveckling och förmåga till både helhets- och detaljtänkande är vår företagsidé! Därför har det moderna Artes Liberales sju arbetsområden, alla baserade på erfarenheter av att vara människa:

Ledarskaps- och organisationsutveckling
Arbetsmiljö och trivsel
Mentorskap och handledning
Fortbildning och utbildning
Kultur och kommunikation
Omvärld och analys
Arkiv och utredningar


Artes Liberales AB arbetar både operativt och konsultativt efter kundens behov. Detta innebär att vi kan hyras in på kortare eller längre tid som resurs, men också att vi kan hjälpa kunden med utredningar, bedömningar, konsultationer eller utbildningspaket, som kan ligga till grund för senare arbetsinsatser.

Vi ställer dock inga krav på att genomföra kundens internutbildning efter vår rådgivning. Det är kunden som avgör om den bara vill ha vår rådgivning, för att sedan arbeta vidare mer självständigt, eller om den vill ha oss med på hela resan. Vi samarbetar gärna som bollplank i kundens egna processer eller fungerar som oberoende utvärderingspartner.

Just nu finns det dessutom möjligheter till unika utbildningskoncept genom Länsstyrelsernas utvecklingsprogram, där man kan göra satsningar på utveckling av bl.a. nätverk och kompetenser. Vi hjälper till att skriva ansökningarna och att leda processen!

Vi arbetar med allt från hela utbildningar, till enstaka föreläsningar, mentorskap och inspirationsdagar, på plats hos kunden eller i samband med exempelvis interna planeringskonferenser. Fråga gärna!

 

Styrelsen

Se filmen där bolagets styrelseordförande berättar om företaget.

 

Dafvid Hermansson, arbetande styrelseordförande, majoritetsdelägare

Fyrfaldig filosofie magister, specialiserad bland annat på beteendevetenskap, ledarskap, mentorskap och handledning. Har bred erfarenhet från verkställande styrelsearbete i ledande positioner från totalt ett 30-tal organisationer och nätverk. Flerårig erfarenhet även från offentlig förvaltning, undervisning, försvaret och Svenska Kyrkan. Uppskattad föreläsare sedan 1980-talet. Ambassadör för kvinnligt företagande.

Har även varit projektchef för ett projekt som av Länsstyrelsen Skåne nominerats till Årets Landsbygdsprojekt 2012.

Har också arbetat som:

VD
Utbildningschef
Projektledare
Nyföretagarmentor
Högskolehandledare
Gymnasielärare
Forskare och skribent

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
   

Mattias Carlerstam, informations- och webbansvarig

IT-pedagog med mångårig erfarenhet av undervisning.

Internationell projektledarerfarenhet. Styrelseerfarenhet.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 
   

Johan Rönn, ekonomi- och kvalitetsansvarig

Högskoleekonom med erfarenhet från kvalitetsutveckling inom olika branscher.

Styrelseerfarenhet.


Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
   

Niklas Nilsson, koncept- och planeringsstrateg

Naturvetare i grunden med erfarenhet av livsmedelsindustri, lantbruk och idrottsrörelser. Styrelseerfarenhet.


Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 

Historik

Namnet Artes Liberales är hämtat från högmedeltiden, med inspiration från det humanistiska utbildningssystemet vid de tidigaste universiteten i Europa. Syftet med den högmedeltida undervisningen var att både öva förståndet och att odla sin själ, eftersom den som lärt sig att tänka klart också ansågs ha större förutsättningar för att klara sig i sitt yrkesliv, och som människa. Idealet var l’uomo universale (it. den universella människan), en person som odlade insikterna om värdet av att kunna se både detaljer och helhet. Ännu på 1960-talet var den klassiska, humanistiska bildningen och metakunskapen viktiga inslag i nästan all undervisning, och välkända professorer i exempelvis medicin kunde lika mycket om medeltidslitteratur. Tvärvetenskaplighet var då en reell verklighet – idag är den efterlyst på grund av bortrationaliseringar. Det anses ju av många, både politiker och ekonomer, inte vara lönsamt, varken för samhälle eller individ, att satsa på ren förkovran för egen skull...

Leonardo da Vinci
renässanshumanist

L'uomo universale

Vi står för ett helhetstänkande inom våra sju arbetsområden,
som alla baseras på olika erfarenheter av att vara människa


Antikens diskussionsakademi
Utbildningen bedrevs på medeltiden inom sju s.k. artes liberales (lat. fria konster eller fria ämnen), uppdelade i trivium (grammatik, retorik och logik) och quadrivium (aritmetik, geometri, astronomi och musik). Ämnesinnehållet i vårt koncept har naturligtvis bytts ut från medeltidens grammatik och astronomi, men det är fortfarande den starkt humanistiska människo- och samhällssynen som präglar arbetet i vårt moderna Artes Liberales AB.
 
site created by Intendit Webbyrå