Heliga St:a Gertrud av Nivelle i Lunds stift

En historisk pilgrimsresa i modern tid.

Av Dafvid Hermansson

Kort om författaren:

Dafvid Hermansson, KmstkGAO, är fyrfaldig filosofie magister i bl.a. historia, teologi, kulturgeografi och arkivistik, samt språk- och beteendevetenskap. Han arbetar sedan många år som humanistisk personal- och ledarskapskonsult, och som frilansande forskare, folkbildare och föreläsare. Som historiker är han fr.a. känd för sin forskning om första världskriget, men har även skrivit artiklar om svensk lärdom under stormaktstiden och medeltida helgonkulter. Som språk- och beteendevetare arbetar han med myternas och metaforernas inverkan på tankevärlden. Utnämnd 2002 till Kommendör med stora korset af Kongl. Gustaf Adolf Orden för ”framstående humanistisk forskning”.

S:ta Gertrud av Nivelles, är bl.a. pilgrimernas och de resandes, de fattiga och sjukas eget skyddshelgon, och var därför ett av medeltidens viktigaste och mest populära helgon. Kulten kring S:ta Gertrud bidrog starkt till missionsprocessen och det tidiga kristnandet av Norden. Gertrudskapell uppfördes längs kusterna och Gertrudsmässan firades den 17 mars i alla skandinaviska stift. Idag har hon nästan helt glömts bort, men återfinns bl.a. på kalkmålningar och antependier i kyrkorna. Vem var hon?

Inte mindre än 27 kyrkor i Skåne och Blekinge kan kopplas till kulten om henne, vilket sätter in södra Skandinavien i den europeiska storpolitiken och maktspelet under medeltiden. Forskningen har samlats i skriften Heliga S:ta Gertrud av Nivelles i Lunds Stift.

Såväl kända som okända S:ta Gertrudsplatser i stiftet har identifierats genom ett grundligt arkivarbete – en medeltida pilgrimsled kan kanske skönjas, där kyrkorna varit en andlig rastplats. Dokumentationen täcker in kyrkor helgade åt henne, kalkmålningar, reliker och andra föremål. Analysen är historiskt viktig och ligger i linje med det pågående pilgrimsarbetet i stiftet och i Europa, från Santiago till Trondheim. För både pilgrimen och turisten finns det all anledning att göra flera stopp längs vägarna för att besöka just S:ta Gertrud, de resandes eget skyddshelgon, för en enskild andakt. 27 historiskt viktiga kyrkor ligger på den vägen – såväl stora, välkända som små, nästan okända.

Skriften är anpassad i storlek och pris för att vara attraktiv som en turist- och pilgrimsguide, där varje S:ta Gertrudsplats beskrives i korthet och sättes in i ett viktigt historiskt sammanhang. En annan viktig målgrupp är historiskt och teologiskt intresserade personer. Skriften lämpar sig givetvis också utmärkt som material för studiegrupper av olika slag.

I skriften finns bl.a.:

* en hagiografi över S:ta Gertrud som person och helgon, legenderna om henne och senare händelser kring hennes grav och reliker,

* en diskussion kring S:ta Gertrudskultens betydelse för Lundastiftets konsolidering,

* en beskrivning av generell kalkmålningsproblematik och hur man känner igen just S:ta Gertrud på olika avbildningar,

* en beskrivning av det kloster hon grundlade i 600-talets Nivelles i nuvarande Belgien,

* en kortfattad beskrivning i ord och bilder av alla hittills kända S:ta Gertrudsplatser i Lunds Stift,* en vägbeskrivning till alla platserna och en karta.

Skriften:

* 40 sidor, 15×21 cm, rikt illustrerad i färg och svart/vitt, karta, tabell, häftad, kraftigt omslag. Utgiven 2009.

* Förlagspris: 45 SEK inkl. moms.(42.45 exkl. moms) Frakt tillkommer.

* Utgiven med stöd från bl.a.:

Samfundet Pro Fide et Christianismo.

Beställning:

ISBN 978-91-633-6056-5

Direkt från förlaget.

Bokhandlare kan också se mer på:

www.bokrondellen.se