Välkommen!

Vår företagsidé; Att på olika sätt försöka bidra till människors utveckling och förmåga till både helhets- och detaljtänkande!

Det moderna Artes Liberales sju fokusområden, alla baserade på erfarenheter av att vara människa:

  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Arbetsmiljö och trivsel
  • Mentorskap och handledning
  • Fortbildning och utbildning
  • Kultur och kommunikation
  • Omvärld och analys
  • Arkiv och utredningar

Artes Liberales AB arbetar operativt, konsultativt och förebyggande, allt efter kundens behov. Detta innebär att vi kan hyras in på kortare eller längre tid som resurs, men också att vi kan hjälpa kunden med utredningar, bedömningar, konsultationer eller utbildningspaket, som kan ligga till grund för senare arbetsinsatser.

Vi ställer inga krav på att genomföra kundens internutbildning efter vår rådgivning. Det är kunden som avgör om den bara vill ha vår rådgivning, för att sedan arbeta vidare mer självständigt, eller om den vill ha oss med på hela resan. Vi samarbetar gärna som bollplank i kundens egna processer eller fungerar som oberoende utvärderingspartner.

Genom Länsstyrelsernas utvecklingsprogram, kan företag och organisationer göra satsningar på intern utveckling av bl.a. nätverk och kompetenser. Vi hjälper till att skriva ansökningarna och att leda processen!

Vi arbetar med allt från hela utbildningar, till enstaka föreläsningar, mentorskap och inspirationsdagar, på plats hos kunden eller i samband med exempelvis interna planeringskonferenser.

Välkommen med din förfrågan!