Kunder

Sedan starten 1994 har mer än 2500 företagskunder i södra Sverige och Danmark anlitat oss för olika utbildnings- och konsulttjänster. Omkring 10 0000 personer har deltagit i någon form av utbildning arrangerad av oss. Våra kunder kommer från offentlig, privat, ideell och idéburen sektor och består av allt från ideella föreningar och småföretagare med enskilda firmor till stora koncernbolag och statliga, regionala och kommunala bolag, myndigheter, m.m. Vi har anlitats både som underleverantör i större samarbeten och som fullständiga utbildningsorganisatörer, även på högskolenivå.

”Jag hade i många år tänkt på att starta eget företag, och visste i stora drag hur jag skulle göra, eftersom min moster också driver eget företag. Men genom kursen för unga kvinnor hos Artes Liberales AB fick jag inte bara rätt utbildning – jag vågade också, vilket kanske var det svåraste! Jag har fortsatt att anlita Artes Liberales AB som mentor efter starten, som var det bästa jag har gjort.” Anna, 23, småföretagare, Växjö.

På uppdrag av olika myndigheter gör vi också regionala samhällsstrukturutredningar kring näringslivsförutsättningar, destionationsutvecklingsprojekt och arbetslöshetsåtgärder. Vi gör också arkivutredningar på uppdrag av exempelvis lantmäteri, advokatfirmor och åklagare, och hjälper föreningar och företag att katalogisera sina arkiv. Här har vi ett ännu bredare spektrum av kunder och förfrågningar.

”Både jag och personalen fick en aha-upplevelse när vi gick en organisationskurs hos Artes Liberales AB. Vi kände varandra väl inom personalen, men fick nu se andra styrkor hos varandra och kunde jobba vidare på ett nytt sätt.” Johan, 45, butikschef, Ängelholm.

Vi samarbetar med olika utbildningsorganisationer, utbildningsföretag och konsulter inom en mängd områden, för att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda, flexibla och heltäckande utbildningslösningar. Därmed är inget uppdrag för litet, men heller inget för stort!

”Jag var helt ärligt direkt skeptisk när vår VD sa att vi skulle gå en personalutbildning. Jag bara tänkte ’jaha, ännu en kurs – när ska vi få arbetsro!’. Men vår VD hade pratat ihop sig på ett bra sätt med kursledaren från Artes Liberales AB, så det kändes inte som något som bara kom ’uppifrån’. Tvärtom blev vi alla imponerade och lärde oss jättemycket, både som individer och grupp. Tack!” Josefin, 36, säljchef, Kristianstad.

Flera av våra utbildningar har fått stjärnplaceringar som topp fem i Sverige av olika rankingföretag.

”Vi plejer ikke, at bruge konsulter fra Sverige til omdannelser i vores interne ledelsesfilosofi. Det hører ikke rigtigt til det danske, måske. Men ham, der kom fra Artes Liberales AS i Sverige, viste nok op sin bedste side. Han var desuden halvdansk! Faktisk ku’ vi sagtens bruge det hele, og vi har stillet krav på, at alle vores medarbejdere og underleverandører skal gennemgå det her kursus!” Hans Peder, 62, bestyrelsesformand, Århus.

I en djungel av företagsutbildningar låt oss bli din guide!