Konsulttjänst

Konsultativt

Är organisationen instabil? Har medarbetarna rätt fokus? Har organisationen vuxit ur sin kostym? Våra konsultativa tjänster syftar till att få tillbaka fokus, styrning och en välfungerande organisation.

Humanistisk personal-, ledarskaps- och organisationsutveckling.

Detta är ett av våra specialområden, där vi med hjälp av teorier och erfarenheter från bland annat individ- och gruppsykologi, sociologi, pedagogik och praktiskt yrkesliv kan hjälpa både nya och mer erfarna chefer och medarbetare på olika nivåer att möta dagens utmaningar.

Exempel på frågor vi arbetar med är hur man skapar trivsel på arbetsplatsen, och hur man kan skapa effektivitet och lönsamhet genom samarbete. Hur kan man se andra kompetenser bakom medarbetarnas ’formella kompetenser’? Ständig förbättring istället för ständiga rationaliseringar och omorganisationer? Hur kommunicerar man information som chef? Vad är information och vad är desinformation? Hur sovrar man och ändå håller personalen underrättad? Kan man minska stressen och samtidigt vara effektiv?

Fokus på arbetsmiljö.

Vi har lång erfarenhet av att möta och arbeta med olika arbetsmiljöfrågor inom såväl offentliga, privata, idéburna och ideella organisationer – alla har sina olika utmaningar. Vi kan här hjälpa kunden att identifiera eventuella problem och diskutera lösningar. Vi kan också hjälpa kunden att arbeta med arbetsmiljöfrågor i förebyggande syfte, och lösningsfokuserat efter utredningar om faktiska problem.

Fortbildning och utbildning.

Framför allt fokuserar vårt företag på att arbeta med humanistiska, mänskliga frågor kring utveckling. Vi arbetar alltså mer med frågor som samverkan, tydlig kommunikation och positiva relationer på arbetsplatsen, än med bokslut och avtalsjuridik. Men för att hjälpa kunden i dennes utveckling kan vi naturligtvis skapa helhetslösningar, där vi bygger paketutbildningar med det innehåll som behövs på plats i allt från redovisning till affärsjuridik.

Vi kan också erbjuda kurser i internationell och interkulturell kommunikation – hur kommunicerar man med kunder och affärspartners i andra länder och hur skapar vi en välkomnande, interkulturell arbetsplats här hos oss?

Även olika former av gymnasieskolor, högskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar anlitar oss gärna, då vi har många erfarenheter som kommer väl till pass inom olika områden, och då flera medarbetare tidigare haft lärartjänster! Vi har anlitats av skolor till att handha och administrera hela kurser i gymnasieutbildningar, men också som föreläsare/mentorer inom praktiska utbildningar i t.ex. handel och eget företagande.

Omvärlden analyseras och avdramatiseras

Är du ny som företagare eller tänker starta? Vilka regler gäller och vilka kontakter behövs? Anlita våra erfarna nyföretagarmentorer! Behöver ditt företag tillfällig förstärkning eller ny erfarenhet i styrelsen? Vi har erfarna styrelseledamöter, som kan hyras in för att handleda dig!

Är ert företag på väg att växa? Men ni vet kanske inte riktigt hur, på vilken marknad, hur konkurrensen ser ut, eller vilka kompetensområden som behöver förstärkas eller skapas? Vi hjälper er med en första, oberoende analys, utbildningen som behövs för att ta steget, coachningen på vägen och grunden för att rekrytera eventuell ny kompetens!

Arkiv och utredningar.

En annan av våra grundpelare är att arbeta med arkivfrågor. Vi hjälper företag, föreningar, privatpersoner och organisationer att upprätta och söka i arkiv. Protokoll, räkenskaper och brev har ett större historiskt värde för eftervärlden än vad många tror! Får man en blick för var man har varit, kan man skapa en känsla för vart man är på väg.

Även myndigheter har använt denna tjänst inför exempelvis lagfartsutredningar vid fastighetsköp och liknande.

Under 2010 fick Artes Liberales AB förtroendet från Länsstyrelsen i Skåne och Riksantikvarieämbetet att ansvara för dokumentationen och katalogiserandet av ett av Österlens äldsta ideella arkiv och museer. Arkivvärldens möjligheter är svindlande!

Operativt

Genomgår ni en större omorganisation, där ni har behov av ett externt ledarskap som strukturerar, leder och följer upp arbetet? Har ni behov av ett tillförordnat ledarskap under en period, i avvaktan på tillsättande av en ordinarie chef?

Vi har lång erfarenhet av operativt ledarskap och skräddarsyr lösningar i samarbete med er för såväl offentliga, privata, idéburna och ideella organisationer. Välkommen med er förfrågan!

Förebyggande

Ibland har man bara behov av att få en extern bedömning, eller en sparringpartner att diskutera förebyggande arbetsmiljö- och ledarskapsarbete med. Givetvis arbetar vi med högsta grad av förtroende kring ert diskussionsbehov och gör tillsammans med er en bedömning av vilka medarbetare som ska involveras i arbetet – är det bara ledningsgruppen eller styrelsen, eller är det tillsammans med eventuella nya samarbetspartners vid generationsskiften, samgåenden, företagsköp eller motsvarande. Vi är ert bollplank!

Föreläsningar

Inom flertalet av de områden som du som kund kan konsultera oss för utbildning eller rådgivning arbetar vi naturligtvis också med inspirationsföreläsningar. Ett välkommet inslag brukar vara att anlita en föreläsare i samband med interna konferenser, utbildningsdagar, kick off och liknande. Vi kan erbjuda föreläsningar från 40 minuter till upp till två timmar inklusive diskussionsforum.

Ett lite ovanligare föredrag kan vara de föreläsare vi knutit till oss med olika former av funktionsvariationer. Hur är det att vara anställd med ett handikapp eller en funktionsvariation? Hur fungerar jag som medarbetare med den här typen av variation och hur reagerar andra medarbetare och kunder? Bered dig på överraskningar och aha-upplevelser!

Våra så kallade idéhistoriska föreläsningar är också ett uppskattat inslag. Lite mer udda teman har varit ”Ars moriendi. Konsten att dö – eller är det så konstigt?” och ”Vi reser i framtiden men färdas bakåt.” Syftet med alla våra föreläsningar är ibland att provocera lite snyggt, men framför allt att skapa eftertanke, perspektiv och fortsatt diskussion! Låt våra inspirationsföreläsningar bli morgondagen