Förlag

För att kunna erbjuda helhetslösningar för våra kunder, har Artes Liberales AB en egen förlagsutgivning av kurs- och utbildningsmaterial. Detta material finns dock inte på öppna marknaden, eftersom det skräddarsys efter varje kund och situation.

Vi har också ett genuint och stort kulturellt intresse och satsar inom förlaget på utgivning av smalare litteratur inom en mängd olika områden, såsom historia, arkeologi, biografier, religionsvetenskap, filosofi, samhällsvetenskap, m.m.

Vi ger bara ut litteratur som är så unik, att de svenska mainstreamförlagen ratar den! Vi menar att väldigt mycket god, om än kanske snäv, litteratur aldrig får chansen att läsas, och vi vill hjälpa författare och berättelser att komma ut. För att kvalificera sig för utgivning på Artes Liberales AB förlag, måste en berättelse vara tillräckligt unik för att ha blivit ratad av andra, större förlag. Dafvid Hermansson, styrelseordförande

För oss är fokuset att god litteratur, även inom lite smalare, ”nördiga”, ämnesområden, ska vara tillgänglig för den som söker efter den! Därför ser vi istället på bokens innehåll och dess kvalitet för en intresserad läsekrets, och ger inte ut ännu mer av sådan litteratur som redan fyller bokvaruhusen till bredden.

Är du intresserad av att ge ut en bok hos oss? Hör av dig till info@artesliberalesab.se!