Utbildning

Att på olika sätt försöka bidra till människors utveckling och förmåga till både helhets- och detaljtänkande är vår företagsidé! Därför har det moderna Artes Liberales sju fokusområden, alla baserade på erfarenheter av att vara människa:

  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Arbetsmiljö och trivsel
  • Mentorskap och handledning
  • Fortbildning och utbildning
  • Kultur och kommunikation
  • Omvärld och analys
  • Arkiv och utredningar

Artes Liberales AB arbetar med nästan alla slags utbildningsformer, allt efter kundens behov. Vi kan tillsammans med ledningsgrupp, HR-team eller avdelningschef diskutera och identifiera de områden där vi kan göra insatser för att stärka personalens kompetens-, samarbets- eller andra utvecklingsområden. Är du egen företagare kan det vara bra med en enklare rådgivning ibland – även här bidrar vi gärna!

Vi ställer inga krav på att genomföra kundens internutbildning efter vår rådgivning. Det är kunden som avgör om den bara vill ha vår rådgivning, för att sedan arbeta vidare mer självständigt, eller om den vill ha oss med på hela resan. Vi samarbetar gärna som bollplank i kundens egna processer eller fungerar som oberoende utvärderingspartner.

Genom Länsstyrelsernas utvecklingsprogram, kan företag och organisationer göra satsningar på intern utveckling av bl.a. nätverk och kompetenser. Vi hjälper till att skriva ansökningarna och att leda processen!

Vi arbetar med allt från hela utbildningar, till enstaka föreläsningar, mentorskap och inspirationsdagar, på plats hos kunden eller i samband med exempelvis interna planeringskonferenser.

Välkommen med din förfrågan!