Böcker du beställer direkt från förlaget

Nedanstående titlar finns i lager på förlaget och kan beställas direkt från oss för att undvika beställningsavgifter från bokhandeln. Beställ direkt på info@artesliberalesab.se.

 

Heliga St:a Gertrud av Nivelles i Lunds stift

En historisk pilgrimsresa i modern tid

En skrift av Dafvid Hermansson

Kort om författaren

Dafvid Hermansson, KmstkGAO, är fyrfaldig filosofie magister och lektor i historia. Han arbetar sedan många år som humanistisk personal- och ledarskapskonsult, och som frilansande forskare, folkbildare och föreläsare. Som historiker är han fr.a. känd för sin forskning om första världskriget, men har även skrivit artiklar om svensk lärdom under stormaktstiden och medeltida helgonkulter. Som språk- och beteendevetare arbetar han med myternas och metaforernas inverkan på tankevärlden. Utnämnd 2002 till Kommendör med stora korset af Kongl. Gustaf Adolf Orden för ”framstående humanistisk forskning”.

S:ta Gertrud av Nivelles, är bl.a. pilgrimernas och de resandes, de fattiga och sjukas eget skyddshelgon, och var därför ett av medeltidens viktigaste och mest populära helgon. Kulten kring S:ta Gertrud bidrog starkt till missionsprocessen och det tidiga kristnandet av Norden. Gertrudskapell uppfördes längs kusterna och Gertrudsmässan firades den 17 mars i alla skandinaviska stift. Idag har hon nästan helt glömts bort, men återfinns bl.a. på kalkmålningar och antependier i kyrkorna. Vem var hon?

Inte mindre än 27 kyrkor i Skåne och Blekinge kan kopplas till kulten om henne, vilket sätter in södra Skandinavien i den europeiska storpolitiken och maktspelet under medeltiden. Forskningen har samlats i skriften Heliga S:ta Gertrud av Nivelles i Lunds Stift.

Såväl kända som okända S:ta Gertrudsplatser i stiftet har identifierats genom ett grundligt arkivarbete – en medeltida pilgrimsled kan kanske skönjas, där kyrkorna varit en andlig rastplats. Dokumentationen täcker in kyrkor helgade åt henne, kalkmålningar, reliker och andra föremål. Analysen är historiskt viktig och ligger i linje med det pågående pilgrimsarbetet i stiftet och i Europa, från Santiago till Trondheim. För både pilgrimen och turisten finns det all anledning att göra flera stopp längs vägarna för att besöka just S:ta Gertrud, de resandes eget skyddshelgon, för en enskild andakt. 27 historiskt viktiga kyrkor ligger på den vägen – såväl stora, välkända som små, nästan okända.

Skriften är anpassad i storlek och pris för att vara attraktiv som en turist- och pilgrimsguide, där varje S:ta Gertrudsplats beskrives i korthet och sättes in i ett viktigt historiskt sammanhang. En annan viktig målgrupp är historiskt och teologiskt intresserade personer. Skriften lämpar sig givetvis också utmärkt som material för studiegrupper av olika slag.

I skriften finns bl.a.; en hagiografi över S:ta Gertrud som person och helgon, legenderna om henne och senare händelser kring hennes grav och reliker; en diskussion kring S:ta Gertrudskultens betydelse för Lundastiftets konsolidering; en beskrivning av generell kalkmålningsproblematik och hur man känner igen just S:ta Gertrud på olika avbildningar; en beskrivning av det kloster hon grundlade i 600-talets Nivelles i nuvarande Belgien; en kortfattad beskrivning i ord och bilder av alla hittills kända S:ta Gertrudsplatser i Lunds Stift; samt en vägbeskrivning till alla platserna och en karta.

Skriften

 • 40 sidor, 15×21 cm, rikt illustrerad i färg och svart/vitt, karta, tabell, häftad, kraftigt omslag. Utgiven 2009.
 • Förlagspris: 45 SEK inkl. moms (42:45 exkl. moms). Frakt tillkommer.
 • Utgiven med stöd från bl.a.: Samfundet Pro Fide et Christianismo och Rörums Församling.

Beställning

ISBN978-91-633-6056-5. Beställ direkt från förlaget på info@artesliberalesab.se.

Bredarör på Kivik

– En arkeologisk odyssé

En bok av Joakim Goldhahn

Kort om författaren

Joakim Goldhahn är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han är född och uppvuxen i Linköping. Arkeologi studerade han först i Umeå, därefter innehade han forskartjänster i Lund och Göteborg, och han har också bedrivit levande arkeologiforskning hos aboriginerna i Australien. Att det blev just arkeologi, har han själv beskrivit som ”mer av en slump”. Joakims forskning spänner över teman som bronsålder, begravningsritualer, hällbilder och arkeologiens historia. I boken om Bredarör på Kivik, en av Skandinaviens största bronsåldersgravar, sammanfaller författarens ämnesfält och bildar en fond för en 400 år lång arkeologisk odyssé.

Bredarör på Kivik, Kiviksgraven eller ”Kungagraven” är känt som ett av norra Europas mest märkliga och omdebatterade fornminnen från bronsåldern. Det enorma röset med sina åtta hällar med inknackade bilder har varit en rik källa till debatter och dispyter sedan den 14 juni 1748, då två husmän bröt sig in i det slumrande röret. I bokens 24 kapitel tecknas monumentets antikvariska och arkeologiska biografi. Här presenteras såväl äldre som nyare tolkningar om monumentet och det presenteras en rad nya analyser. För att förstå betydelsen av ett monument som Bredarör på Kivik bör vi närma oss det från skilda analytiska nivåer och perspektiv. Gåtans lösning får sökas inom dig själv…

Boken

 • 640 sidor, 21,8 x 27,9 cm, mycket rikt illustrerad i färg och svart/vitt. Inbunden, med skyddsomslag. Utgiven 2013.
 • Förlagspris: 200 SEK inkl. moms (188:68 exkl. moms). Frakt tillkommer.
 • Forskningsprojektet är bekostat av Vetenskapsrådet.
 • Tryckt genom generöst bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för Svensk Kultur.

Beställning

ISBN 978-91-637-3205-8. Beställ direkt från förlaget på info@artesliberalesab.se.

En saga för de som tror att de är vuxna

En berättelse av Rolf Engfalk

Kort om författaren

Rolf Engfalk är född och uppvuxen i Kågeröd och Teckomatorp. Sedan 70-talet är han bofast på Österlen. Rolf började som lärling inom verkstadsindustrien, gick två år på mekanikerutbildning, och har därefter arbetat 40 år i Posten. Parallellt med yrkeslivet arbetade och utbildade sig Rolf i 20 år inom alternativmedicin. Som pensionär har han odlat och utvecklat sina kreativa intressen, bland annat inom teater och skrivande. Detta är hans första publicerade novell, en saga för de som tror de är vuxna…

”Kan vi inte få sova här i natt? Mamma och Pappa är ju i himmelen, så vi blir alldeles ensamma hemma hos oss.” När Sara och Isak förlorar sina föräldrar i en bilolycka blir ingenting sig likt. Farmor orkar inte ta hand om dem, och Lydia och Stina får inte lov för han som skriver papper på Myndigheten. Vad gör man då, om man är sex år och ens fostermamma inte förstår att man behöver svepas in i något mjukt när allting blir för mycket? Eller när man är fyra år och ens fosterpappa blir arg för att man kissar på sig i rena förskräckelsen när han skär huvudet av en fisk?  ”En saga för de som tror att de är vuxna” är en historia för vuxna och tar en titt på samhället ur barns perspektiv. Och det är saker som är väldigt svåra att förstå, så som att man inte får bo hos föräldrarnas bästa vänner, eller att det bara är en person som verkar kunna skriva på Myndigheten…

Skriften

 • 38 sidor, 15 x 21 cm, svart/vita illustrationer. Häftad. Utgiven 2013.
 • Illustrationer av Pernilla Olsson.
 • Förlagspris: 50 SEK inkl. moms (47:17 exkl. moms). Frakt tillkommer.

Beställning
ISBN 978-91-633-6057-2. Beställ direkt från förlaget på info@artesliberalesab.se.

Tsingtaoflygarens äventyr

En militär ögonvittnesskildring från en av

Första världskrigets bortglömda fronter

Av Kapitänleutnant Gunter Plüschow

”Den här boken är en tidsresa. Författaren, Gunter Plüschow, var tysk marinflygofficer under Första världskriget, och hans berättelse är inte bara unik och intressant, den är också full av kolonialtidens fördomar och imperialistiska idéer, och är tyvärr därför stundtals även präglad av dåtidens allt mer tydliga rasism. Läsaren bör alltså komma ihåg att boken skrevs mitt under brinnande Första världskriget, och att tidsandan präglade författaren. Kanske är det just därför också viktigt att ge ut boken, för övrigt för första gången i Sverige, i en tid när stöveltrampen hörs igen – både från vänster- och högerhåll. När man då ser tillbaka på de hundra år som gått sedan boken gavs ut, kan man ibland undra om så mycket har förändrats, eller om vi någonsin lär oss av historien.” Ur förordet av Dafvid Hermansson, historiker och specialist på Första världskriget.

Kort om författaren

Gunter Plüschows liv var nästan lika mustigt och fascinerande som den berättelse han skrivit. 1914 blev Plüschow som nyutbildad marinflygofficer placerad i den tyska kolonin Tsingtao i nordöstra Kina. Vid krigsutbrottet i augusti 1914 förklarade plötsligt Japan krig mot Tyskland och anföll Tsingtao. Plüschow upplevde tre månader av intensiv belägring. 1916 gav han ut originalberättelsen om sin flykt, ”Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau”, och enligt uppgift från förlaget, sålde boken i enormt stora upplagor. Den 28 januari 1931 omkom Plüschow i en flygolycka, när han inte hann veckla ut sin fallskärm.

Berättelsen om Tsingtaoflygarens äventyr är unik och spännande, och bör läsas på många olika plan. Först och främst handlar den om en front under Första världskriget, som ytterst få bemödat sig om att skriva något om, och som nästan är okänd för de flesta. Boken är alltså både fascinerande som ett litterärt tidsdokument betraktat ur många aspekter, samtidigt som den är ett historiskt dokument över ett av historiens mest fasansfulla krig, präglat av kolonialism och begynnande rasism. Den är å ena sidan en reseberättelse från ett storkrig, med stundtals nästan spionromanskänsla med förnäma förebilder i berättelserna av W. Somerset Maugham om spionen Ashendon under Första världskriget. Den är också en tidsresekapsel från den första industrialiserade tiden i världen med ångfartyg, järnvägar och flygplan, och tanken flyr till Phileas Foggs jordenruntresa.

Plüschows språk, som vi har försökt behålla till form och känsla i den svenska översättningen, är i sig själv som en mustig historia i bästa Biggles-anda. Men boken är också till det språkliga innehållet och synen på människor präglad av en tidsanda som väcker obehag. Och, som också sagt, är det kanske viktigt att påminna sig om de senaste hundra årens historia, hur dessa kom att inte bara präglas, utan få sitt öde avgjort av freden i Versailles. Första världskriget slutade inte med freden 1919. Det var då det började. Konflikter som Andra världskriget och kriget i Jugoslavien på 1990-talet grundlades genom freden i Versailles. Därför är det skrämmande hur lite framför allt svenskar vet om Första världskriget, som var lika mycket deras krig, och som helt kom att avgöra det svenska folkets moderna historia.

Boken

 • 180 sidor, 13 x 21 cm, svart/vita originalfoton från 1914. Inbunden. Utgiven 2014.
 • Förlagspris: 180 SEK inkl. moms (169:80 exkl. moms). Frakt tillkommer.

Beställning
ISBN 978-91-637-3206-5. Beställ direkt från förlaget på info@artesliberalesab.se.