Arkiv

Ett välordnat arkiv är en central resurs i kärnverksamheten, både kring ekonomiska rapporter och nyckeltal och i informationsflöde, internt och externt!

En av våra grundpelare är att arbeta med arkivfrågor. Vi hjälper företag, föreningar, privatpersoner och organisationer att upprätta och söka i arkiv. Protokoll, räkenskaper och brev har ett större historiskt värde för eftervärlden än vad många tror! Får man en blick för var man har varit, kan man skapa en känsla för vart man är på väg.

Även myndigheter har använt denna tjänst inför exempelvis lagfartsutredningar vid fastighetsköp och liknande.

Under 2010 fick Artes Liberales AB förtroendet från Länsstyrelsen i Skåne och Riksantikvarieämbetet att ansvara för dokumentationen och katalogiserandet av ett av Österlens äldsta ideella arkiv och museer. Arkivvärldens möjligheter är svindlande!

Arkivet är er organisations själ!

Arkivkunskap kan hjälpa er att organisera protokoll, verifikationer och korrespondens, så att det blir överskådligt och kan användas i den dagliga verksamheten på det sätt det ska. Kanske står ni inför ett jubileum eller företagsförvärv och vill ha ordning på era papper?

Vi på Artes Liberales AB har utbildning i Allmänna Arkivschemat och kan hjälpa offentliga myndigheter med arkivupprättande och forskning enligt Arkivlagen.

Vi hjälper även företag, privatpersoner och föreningar att få en grundläggande ordning på sina papper. Hur ordnar man arkivet överskådligt?

Vad ska sparas? Vad kan kastas?

Nyfiken? Artes Liberales AB genomför utbildningar i arkivkunskap inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig och privat sektor.