Föreläsningar

Inom flertalet av de områden som du som kund kan konsultera oss för utbildning eller rådgivning arbetar vi naturligtvis också med inspirationsföreläsningar. Ett välkommet inslag brukar vara att anlita en föreläsare i samband med interna konferenser, utbildningsdagar, kick off och liknande. Vi kan erbjuda föreläsningar från 40 minuter till upp till två timmar inklusive diskussionsforum.

Ett lite ovanligare föredrag kan vara de föreläsare vi knutit till oss med olika former av funktionsvariationer. Hur är det att vara anställd med ett handikapp eller en funktionsvariation? Hur fungerar jag som medarbetare med den här typen av variation och hur reagerar andra medarbetare och kunder? Bered dig på överraskningar och aha-upplevelser!

Våra så kallade idéhistoriska föreläsningar är också ett uppskattat inslag. Lite mer udda teman har varit ”Ars moriendi. Konsten att dö – eller är det så konstigt?” och ”Vi reser i framtiden men färdas bakåt.” Syftet med alla våra föreläsningar är ibland att provocera lite snyggt, men framför allt att skapa eftertanke, perspektiv och fortsatt diskussion!

Låt våra inspirationsföreläsningar bli morgondagen