Kursprogrammet-ett urval

Projektledarutbildning

Starta, driva och utvärdera projekt!

Att kunna planera, starta, driva, utveckla, avsluta, utvärdera och implementera projekt blir allt viktigare inom alla branscher. Projektledare behövs inom allt från servicenäring, turism, handel, industri och tillverkning.

Artes Liberales AB genomför projektledarutbildningar inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig och privat sektor.

Läs mer i vår kursbroschyr!


Ledarskapsutveckling för kvinnor

Få fler kvinnliga chefer och ledare – förbättra era ekonomiska resultat!

Sverige ligger långt efter inom området kvinnligt ledarskap. Särskilt unga kvinnliga chefer saknas, och det är både ett problem för jämställdheten på våra företag, i styrelser och för den ekonomiska tillväxten.

Artes Liberales AB genomför projektledarutbildningar inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig och privat sektor.

Läs mer i vår kursbroschyr!


Medie- och informationsträning

Lär dig hantera media!

I vår medie- och informationsträning ingår en utbildning i vad information är, hur den kan och bör hanteras och hur den kan vara både stärkande och destruktiv för en organisation. När blir information desinformation?

Läs mer i vår kursbroschyr!


Företagskultur & kommunikation

Lär känna din organisations språk!

Pratar ni samma språk mellan era olika avdelningar, eller blir det ofta missförstånd? Står ert företag inför en internationalisering? Eller vill ni skapa en integrerande arbetsplats för nysvenskar? Får ni ökande orderingångar från nya marknader? Eller är ni bara nyfikna på vilka möjligheter och risker som finns i en globaliserad ekonomi?

Läs mer i vår kursbroschyr!


Omvärldsanalys

Hitta tillbaka till kärnvärden och färdriktning!

Har ert företag stagnerat? Har ni testat olika lösningar att komma vidare? Har ni bara fortsatt att utvecklas under en period och anställt nya medarbetare, men nu tappat riktning, fart, kärnvärden eller mål? Har ert företag växtvärk – eller vill ni få det?

Läs mer i vår kursbroschyr!


Arkiv och utredningar

Arkivet är er organisations själ!

Ett välordnat arkiv är en central resurs i kärnverksamheten, både kring ekonomiska rapporter och nyckeltal och i informationsflöde, internt och externt!

Läs mer i vår kursbroschyr!