Förebyggande arbete

Ibland har man bara behov av att få en extern bedömning, eller en sparringpartner att diskutera förebyggande arbetsmiljö- och ledarskapsarbete med.

Givetvis arbetar vi med högsta grad av förtroende kring ert diskussionsbehov och gör tillsammans med er en bedömning av vilka medarbetare som ska involveras i arbetet – är det bara ledningsgruppen eller styrelsen, eller är det tillsammans med eventuella nya samarbetspartners vid generationsskiften, samgåenden, företagsköp eller motsvarande.

Vi är ert bollplank!