Kvinnligt ledarskap

Sverige ligger långt efter inom området kvinnligt ledarskap. Särskilt unga kvinnliga chefer saknas, och det är ett problem för jämställdheten både på våra företag, i styrelser och för den ekonomiska tillväxten.

Fler kvinnliga chefer och ledare förbättrar era ekonomiska resultat!

Det är vetenskapligt och ekonomiskt bevisat att jämställda företag, där män och kvinnor kompletterar varandras idéer, är bättre på tillväxt och invention!

Sedan många år tillbaka är vi på Artes Liberales AB ambassadörer för kvinnligt ledarskap. Vi satsar särskilt på kvinnor under 30 år, eftersom de ofta har en hög utbildning, nyfikenhet och driv, vilket behövs på den svenska marknaden.

Vi kan hjälpa er att öka tillväxten genom att ni satsar på att utbilda och anställa kvinnor som ledare och chefer i er organisation.

Nyfiken? Artes Liberales AB genomför utbildningar i kvinnligt ledarskap inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig och privat sektor.

Kursinformation:
Utbildningen omfattar en heldag och fyra halvdagar under en månad. Ett kurstillfälle per vecka med arbetsuppgifter mellan passen. Föreläsningar, workshops med case-baserat lärande och/eller arbete med eget projekt under coachning.