Projektledarutbildning

Starta, driva och utvärdera projekt!

Att kunna planera, starta, driva, utveckla, avsluta, utvärdera och implementera projekt blir allt viktigare inom alla branscher. Projektledare behövs inom allt från servicenäring, turism, handel, industri och tillverkning.

Oavsett om projektet ska finansieras externt eller internt behövs en tydlig budget och genomförandeplan, en förankring i organisationen och i referensgrupper, och projektledaren måste ha tydlig vision, lyhördhet och ledarskap samtidigt!

Det ställs alltså allt högre krav på projektledaren och på både intern och extern resultatleverans och på förmåga att implementera projektresultaten i organisationens arbetssätt.

Nyfiken?

Artes Liberales AB genomför projektledarutbildningar inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig och privat sektor.

OBS! Kvinnliga projektledare sökes!
Särskilt viktigt är det att få duktiga kvinnliga projektledare. Vi lägger extra vikt vid att utbilda kvinnor under 30 år, eftersom de är en bristvara på företagen och deras kompetens och driv behövs för att komplettera och öka jämställdhet och tillväxt!

Kursinformation:
Utbildningen omfattar en heldag och fyra halvdagar under en månad. Ett kurstillfälle per vecka med arbetsuppgifter mellan passen. Föreläsningar, workshops med case-baserat lärande och/eller arbete med eget projekt under coachning. Kursstart varje månad januari-maj, september-november.

Plats: Ystad, om ej annat överenskommes.

Pris: 17 000 kr/delt., exkl. moms. 15 % betalas innan kursstart. Minst 4, max 6 deltagare.

Anmälan och mer information:
Anmäl dig direkt till Madeleine Svensson på vår kundservice:
info@artesliberalesab.se

Kursansvarig är Dafvid Hermansson:
styrelseordf@artesliberalesab.se
Tel. 070-512 08 30.

Välkommen med din anmälan!