Styrelsen

Dafvid Hermansson, arbetande styrelseordförande, majoritetsdelägare. Senior International Project Management Consultant.

Fyrfaldig filosofie magister, lektor, specialiserad bland annat på beteendevetenskap, ledarskap, mentorskap och handledning. Ambassadör för kvinnligt företagande. Har bred erfarenhet från verkställande styrelsearbete från totalt ett 30-tal organisationer och nätverk, även internationellt. Mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning, undervisningsväsendet, försvaret och privata bolagsstyrelser. Uppskattad föreläsare sedan 1980-talet.

styrelseordf@artesliberalesab.se

Har också arbetat som:

  • VD
  • utbildningschef
  • biträdande rektor
  • projektchef och projektledare, även internationellt
  • nyföretagarmentor
  • högskolehandledare
  • gymnasielektor
  • forskare och skribent

Styrelsemedlemmar

Info@artesliberalesab.se

Agnieszka Fabis, samhälls- och beteendevetare, marknadsföring.

Maria Bergström, samhälls- och medievetare, säkerhet.

Niklas Nilsson, koncept- och planeringsstrateg. Naturvetare i grunden med erfarenhet av livsmedelsindustri, lantbruk och idrottsrörelser.

Övriga medarbetare

Info@artesliberalesab.se

Johan Rönn, kvalitetsansvarig. Högskoleekonom med erfarenhet från kvalitetsutveckling inom olika branscher.

Madeleine Svensson, ekonomi och administration, kundbokningar, m.m.