Humanistiskt utveckling

Humanistisk personal-, ledarskaps- och organisationsutveckling.

Detta är ett av våra specialområden, där vi med hjälp av teorier och erfarenheter från bland annat individ- och gruppsykologi, sociologi, pedagogik och praktiskt yrkesliv kan hjälpa både nya och mer erfarna chefer och medarbetare på olika nivåer att möta dagens utmaningar.

Exempel på frågor vi arbetar med är hur man skapar trivsel på arbetsplatsen, och hur man kan skapa effektivitet och lönsamhet genom samarbete. Hur kan man se andra kompetenser bakom medarbetarnas ’formella kompetenser’? Ständig förbättring istället för ständiga rationaliseringar och omorganisationer? Hur kommunicerar man information som chef? Vad är information och vad är desinformation? Hur sovrar man och ändå håller personalen underrättad? Kan man minska stressen och samtidigt vara effektiv?

Fokus på arbetsmiljö.

Vi har lång erfarenhet av att möta och arbeta med olika arbetsmiljöfrågor inom såväl offentliga, privata, idéburna och ideella organisationer – alla har sina olika utmaningar. Vi kan här hjälpa kunden att identifiera eventuella problem och diskutera lösningar. Vi kan också hjälpa kunden att arbeta med arbetsmiljöfrågor i förebyggande syfte, och lösningsfokuserat efter utredningar om faktiska problem.

Fortbildning och utbildning.

Framför allt fokuserar vårt företag på att arbeta med humanistiska, mänskliga frågor kring utveckling. Vi arbetar alltså mer med frågor som samverkan, tydlig kommunikation och positiva relationer på arbetsplatsen, än med bokslut och avtalsjuridik. Men för att hjälpa kunden i dennes utveckling kan vi naturligtvis skapa helhetslösningar, där vi bygger paketutbildningar med det innehåll som behövs på plats i allt från redovisning till affärsjuridik.

Vi kan också erbjuda kurser i internationell och interkulturell kommunikation – hur kommunicerar man med kunder och affärspartners i andra länder och hur skapar vi en välkomnande, interkulturell arbetsplats här hos oss?

Även olika former av gymnasieskolor, högskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar anlitar oss gärna, då vi har många erfarenheter som kommer väl till pass inom olika områden, och då flera medarbetare tidigare haft lärartjänster! Vi har anlitats av skolor till att handha och administrera hela kurser i gymnasieutbildningar, men också som föreläsare/mentorer inom praktiska utbildningar i t.ex. handel och eget företagande.