Superpionjärer med sisu

Vissa människor tycks ha en förmåga att vara nyskapande. Vilka egenskaper har de, som andra inte har? Är det högre intelligens, förmåga till helhetssyn eller andra faktorer, som gör dem mer innovativa? Finns svaret i befintlig kreativitetsteori? Vi måste komma närmare individen för att hitta svaren.

Pionjärens säregna kreativitet består bland annat i att acceptera att det finns ologiska samband och att forskningsresultat ibland strider mot sunda förnuftet, så kallade paradoxer. Pionjären är kanske en särling? Originell, begåvad och idérik, har fantasi, visioner och gestaltar den första processen och bryter med etablerade tankemönster och regelverk.

Pionjärerna är få och inte sällan förbisedda av sin samtid. Det är priset de får betala för att ligga före alla andra. Men pionjärerna kan sällan förverkliga sina idéer och är därför beroende av entreprenörer. Den vanlige pionjären är därför ointressant för den här boken.

Studien handlar istället om sådana pionjärer, som inte passar in i den etablerade kreativitets- och innovationsteorin. De skall vara pionjärer, men genomför själva sina innovationer. De skall dessutom i objektiv mening skapa ett bestående värde för samhället. De skall vara superpionjärer…