2010-05-02

Startskottet går för landsbygdsutvecklingsprojektet Det är på museet det händer! Artes Liberales AB har blivit projektledare för den stora utmaningen att under tre år skapa förutsättningar för regional tillväxt och landsbygdsutveckling i norra delen av Österlen. Projektet ska leda till nya initiativ kring tillväxt, landsbygdsutveckling, turism och nätverk. Det finansieras under tre år och följs noggrant av Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket, och är ett projekt inom EU:s regionalpolitiska satsningar.