2012-06-01

Världspremiär på filmen Jakten på historien! Artes Liberales AB har på uppdrag av museinätverket Österlenmuseer i samverkan producerat filmen, som är en museipedagogisk satsning för barn, ungdomar och skolor. Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne var med och finansierade satsningen, som blev en totalsuccé, och som används flitigt av skolorna i regionen.