2012-08-24

Artes Liberales AB inleder ett projekt med uppdragsutbildningar av företagare inom Grön omsorg och rehabilitering. Projektet inleds på Göteborgskonferensen på temat Grön omsorgsnäring och pågår i ett år. Vårt uppdrag är att utbilda företagare, lantbrukare och entreprenörer på landsbygden i att som ett komplement till övrig gårdsverksamhet erbjuda rehabilitering inom grön omsorg, vilket kan innebära allt från öppen dagverksamhet för stressade personer, till mer omfattande arbetsprövningar efter långtidssjukskrivningar.