2013-11-15

Internationellt boksamarbete! Artes Liberales AB blir projektledare för ett stort, internationellt samarbete kring Östersjön på temat krig, migration och litteratur, med anledning av att det 2014 är 100 år sedan första världskriget bröt ut. Samarbetet drivs på uppdrag av Borrby Bokby och sju andra bokbyar runt Östersjön, och kommer att pågå 2014-2019. Projektet finansieras inledningsvis av Kulturbryggan.