2014-05-02

Internationell bokbykonferens i Tvedestrand, Norge! Artes Liberales AB medverkar på den internationella bokbykonferensen i Tvedestrand i Norge. Konferensen är en del av International Organisation of Booktowns arbete för den fysiska bokens bevarande och främjande. Artes Liberales AB medverkar som förlag och som projektledare för ett internationellt arbete kring hundraårsminnet av Första världskriget, det krig som format världen allra mest och som ännu har konsekvenser. Projektet fokuserar på litteraturens betydelse för fred och samtal. Konferensen samlar förutom deltagare från stora delar av Europa även långväga gäster från bland annat Malaysia.