2014-09-14

Boksläpp från förlaget! Den 14 september släpps vid firandet av Kulturarvsdagen en helt unik bok för den svenska marknaden. Boken är en översättning av den tyske marinflygaren Gunter Plüschows berättelse om hur han flydde från den japansk-brittiska belägringen av Tsingtao i Kina vid Första världskrigets inledning, hamnade i brittiskt krigsfångeläger och därifrån lyckades ta sig hem till Tyskland igen. Inte mycket är känt om kriget i Asien, men Plüschow ger oss en ögonvittnesskildring inifrån belägringen. Utgivningen av boken är en del i uppmärksammandet av hundraårsminnet av Första världskriget, det krig som format världen allra mest och som ännu har konsekvenser. Beställ direkt från förlaget för bästa pris!